Re­kis­te­ri­se­los­te

Hen­ki­lö­tie­to­lain (523/99) 10 §:n mukainen re­kis­te­ri­se­los­te

REKISTERIN NIMI

Sukuseura Kolarit ry:n asiakasrekisteri.


REKISTERINPITÄJÄ

Sukuseura Kolarit ry


REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Sukuseura Kolarit ry:n asiakkaan suostumuksella tapahtuva henkilötietojen käsittely seuran jäsenpalveluihin sekä niihin kulloinkin kuuluviin toimintoihin liittyvä henkilötietojen käsittely.


REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Asiakasrekisterin tarkoituksena on jäsensuhteen hoitaminen, hallinta ja kehittäminen sekä Sukuseura Kolarit ry:n toimintaan liittyvät tarkoitukset. Lisäksi Sukuseura Kolarit ry suuntaa markkinointiaan ja mainontaansa henkilötietojen perusteella asiakasrekisterin kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.


REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Asiakasrekisterissä ylläpidetään seuraavia tietoja asiakkaista: asiakkaan nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, lupatiedot ja kiellot, toimitukseen, laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot, asiakkuuteen liittyvät tiedot, tunnistetiedot (asiakasnumero).


SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilötietoja kerätään henkilöltä yh­tey­den­ot­to­pyyn­tö­jen ja yhteistyösopimuksen yhteydessä.


SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.


REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisteritietoihin on pääsy vain niillä henkilöillä, joiden työtehtävien kannalta se on ehdottoman tarpeellista. Käyttö perustuu mm. salasanoihin ja muihin rajoituksiin siten, että asiaan kuulumattomilla ei ole mahdollisuutta päästä tietoihin käsiksi. Rekisteritietoja käsitellään tietosuojalain vaatimalla huolellisuudella. Rekisteritietoihin ei ole pääsyä yrityksen sisäisen tietoverkon ulkopuolelta.

Alle 16 vuotiaan tiedot talletetaan rekisteriin vain huoltajan kirjallisella suostumuksella.


TARKASTUSOIKEUS

Henkilöllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna Sukuseura Kolarit r.y:n jäsenvastaavalle.