Background
7.12.2022suku-miilu, tapahtumat, hauho

Suku-Miilu 2022

Jä­sen­jul­kai­su ja kutsu ke­sä­päi­vään Hauholla 17.6.2023

Suku-Miilun sisältö

Lataa Suku-Miilu 2022 (PDF)

  • Hauho esit­te­lyss­sä ja kutsu ke­sä­päi­vän viettoon
  • Kaksi ter­vas­kan­toa Kolarien su­kuseu­ras­sa
  • Pai­ta­lah­joi­tus ukrai­na­lai­sil­le
  • Jä­sen­kam­pan­ja: Sukukirja uusille jäsenille

Pu­heen­joh­ta­ja Pirkku Kuukkasen ter­veh­dyk­ses­tä

Su­kuseu­ran tarkoitus on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun pe­rin­tei­tä ja edistää yh­teen­kuu­lu­vuu­den tunnetta jä­sen­ten­sä kes­kuu­des­sa.  


Meillä on Kolarien suku I ja II -kirjat koottua tietoa su­ku­juu­ris­tam­me 1550-luvulta alkaen näihin päiviin asti.  Ensi vuoden aikana annetaan uusille jäsenille Kolarien suku II -kirja lahjana uuden jäsenen maksettua jä­sen­mak­sun­sa. Suku-Miilussa jäsenten omat ker­to­muk­set ”Elettihin ennen meillä” va­lai­se­vat su­ku­pol­vien arjen elämää ja tuovat arvokasta his­to­ria­tie­toa yh­teis­kun­nal­li­sen ke­hi­tyk­sen keskeltä. Tie­toi­suus omasta su­ku­taus­ta on osa omaa his­to­ri­aam­me, jota vä­lit­täm­me tuleville su­ku­pol­vil­le. Sukuseura on omalta osaltaan opas­ta­mas­sa tiedon lähteille. Monet ovat löytäneet Facebook-ryhmästä su­ku­yh­tey­den. Ko­ti­si­vuil­la on ajan­koh­tai­sia asioita ja luet­ta­vak­si Suku-Miiluja vuosien varrelta. 


Ilo on tutustua Hauhon su­ku­haa­ran Ko­la­rei­hin ensi kesän kokoon­tu­mi­ses­sa ja osal­lis­tua heidän su­ku­kir­ja­sen jul­kis­ta­mis­juh­laan. Tässä Miilussa on mo­ni­puo­li­sen ke­sä­päi­vän ohjelma ja kiin­toi­saa Hauhon historiaa. Ter­ve­tu­loanä­ke­mi­siin!


Jouluiloa ja Onnea Uudelle Vuodelle! 

Pirkko Kuukkanen

Kolarien sukuvaakuna

Sukuseura Kolarit ry.

Tervatuoksuista tiedotusta.