1670253727269_SukuMilukansi_2022-me.jpg
7.12.2022
Jä­sen­jul­kai­su ja kutsu ke­sä­päi­vään Hauholla 17.6.2023
Suku-Miilu 2021
17.12.2021
Hauhon Kolarit esit­täy­ty­vät.
Vuosikkous 2022
1.12.2021
Kutsu sään­tö­mää­räi­seen vuo­si­kokouk­seen
Miilun polttoa Heinäveden Pankinsalolla
3.3.2021
Kanavat ke­hit­ty­vät ja ma­te­ri­aa­li niihin on ter­ve­tul­lut­ta! Vuo­si­kokous ja vä­li­vuo­den matka siirtyvät.
Suku-Miilu 2020
22.12.2020
Miilu-julkaisu täyttää 30 vuotta

Tags