Miilun polttoa Heinäveden Pankinsalolla
3.3.2021toimintasuunnitelma, vuosikokous

Su­kuseu­ran toi­min­ta­suun­ni­tel­ma 2021-22

Kanavat ke­hit­ty­vät ja ma­te­ri­aa­li niihin on ter­ve­tul­lut­ta! Vuo­si­kokous ja vä­li­vuo­den matka siirtyvät.

Kuva: Miilun polttoa Heinäveden Pankinsalolla (1910).  Kimy-Kustannus Oy:n kokoelma, Finna.fiCC BY 4.0

Kokoukset siirtyvät


Sukuseuran sääntömääräinen vuosikokous lauantaina 12.6.2021 jouduttiin pandemian vuoksi siirtämään vuodella eteenpäin ja pidetään la 11.6.2022.  Varsinaisessa kokousosiossa käsitellään sääntömääräiset asiat eli vuosien 2019 – 2021 tilit ja toiminta, sekä hyväksytään toi­min­ta­suun­ni­tel­mat talousarvioineen vuosille 2021 – 2023. Sukuseuran hallituksen valinta on myös kokouksen sääntömääräinen tehtävä. Lisäksi keskustellaan sukuseuran toiminnasta ja sen kehittämisestä. Sukuseuran hallitus on poikkeusaikana kokontunut pääosin etänä tai sähköpostitse.


Perinteinen välivuoden matka siirtyy vuoteen 2023


Välivuosina on ollut tapana järjestää suvun yhteinen kotimaan tai ulkomaan matka tai vapaamuotoinen tapaaminen sopivissa merkeissä. Välivuoden 2020 Baltian matka peruuntui pandemian vuoksi ja siirtynee aina vuoteen 2023. Siitä informoidaan tarkemmin vuoden 2022 Suku-Miilussa ja kevään 2023 jäsenkirjeessä. Vuotena 2021 ei siis ole yhteisiä tapaamisia kuten ei kuluneenakaan edellisenä vuotena. Hallitus kannustaa tilanteen salliessa yhteydenpitoon sukulaisten kanssa sekä paikallisiin pienimuotoisiin kokoontumisiin tai serkkutapaamisiin, joista toivotaan kuulumisia sukutapaamisissa ja eri kanavissamme.


Kirjoitukset ja muu materiaali on tervetullutta eri kanaviimme


Sukuseuran kanavina toimiviin sukuseuran blogiin, Suku-Miilu-lehteen ja Facebook-sivuille saa tarjota ja linkittää teemaan sopivaa materiaalia. Lisäksi toivimme Suku-Miiluun myös maksullisia ilmoituksia seuran toiminnan taloudelliseksi tukemiseksi.

Sukuseuran perinteinen Suku-Miilu – lehti toimitetaan jokaiselle jäsenelle joulukuun alussa molempina vuosina. Lehti on mahdollista saada sähköpostin kautta myös pelkkänä pdf-versiona. Lehdessä kerrotaan seuran toiminnasta, sukututkimustyöstä ja muista sukuseuratoimintaan läheisesti liittyvistä asioista. Sen yhteyteen liitetään myös ohjeet seuran jäsenmaksun suorituksesta. Lehteä toimitetaan edelleen kuntien ja kaupunkien kirjastoille ja muille sukututkijoille. Suku-Miilun aiemmat julkaisut löydät verkkosivuiltamme.


Sukuseuran toimintaperiaatteet


Sukuseura toimii yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi aineellisessa, henkisessä ja yhteiskunnallisessa mielessä. Suku-Miilu -lehden kautta kerrotaan Kolarien sukuseuran toiminnasta jäsenille ja eri puolille maata, kirjastoille, sukututkijoille ym. tahoille. Toiminta ei kohdistu vain rajoitettuihin henkilöpiireihin. Seura ei tuota toiminnallaan siihen osalliselle taloudellista etua.


Tervetuloa sukuseuran piiriin! 


Suvun jäsenten toivotaan aktivoivan omaa lähipiiriään sukuseuran jäsenyyteen ja oman suvun tutkimiseen Kolarit –sukukirjan (edelleen saatavana), Suku-Miilu –lehden ja suvun Facebook -sivujen avulla. Facebook toimii siellä oleville suvun piirissä oleville matalan kynnyksen keskustelu- ja kontaktifoorumina. Tavoitteenamme on pitää jäsenmäärä ennallaan tai saada sitä nousuun.

Kolarien sukuvaakuna

Sukuseura Kolarit ry.

Tervatuoksuista tiedotusta.