Koivun lehtiä
1.12.2021vuosikokous

Ter­ve­tu­loa Kuopion Rau­ha­lah­teen 18.6.2022!

Kutsu sään­tö­mää­räi­seen vuo­si­kokouk­seen

Ter­ve­tu­loa su­kuseu­ram­me vuo­si­kokouk­seen Rau­ha­lah­den kyl­py­lä­ho­tel­liin!

Näin osal­lis­tut

Aikuiset 10 €, lapset (4-14 vuotta) 5 €. Nuoremmat il­mai­sek­si.   

Maksu su­kuseu­ran tilille   FI 46 5720 1020 4140 13.  Käytä mak­saes­sa­si vii­te­nu­me­roa 2008.


Il­moit­tau­tu­mi­nen 22.5.2022 mennessä il­moit­tau­tu­mis­lo­mak­keel­la  

tai Pirkko Kuuk­ka­sel­le (kuukkane@dnain­ter­net.net), p. 044 0353520.  Mainitse mukaan tulevien lasten lukumäärä ja iät sekä osal­lis­tu­jien eri­tyis­ruo­ka­va­liot.


Ma­joit­tu­mi­nen

Tarkemmat ma­joi­tus­hin­nat seuran jäsenille mm. Suku-Miilussa. Jokainen ma­joit­tu­ja tekee itse varauksen suoraan ho­tel­lis­ta p. 030 608 30 tai myynti@rau­ha­lah­ti.fi 31.5.2022 mennessä.


Kolarien sukuvaakuna

Sukuseura Kolarit ry.

Tervatuoksuista tiedotusta.